ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

 

 ร่วมถวายพระพร                                                                    เข้าสู่หน้าหลัก