ROMSAI FOUNDATION.COM

      

 

 

 

กิจกรรม


รายงานการปฏิบัติงานหน่วยกู้ภัย หน่วยกู้ชีพ


 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน

ติดต่อ IT1  Line ID:  kornb  โทร. 06-3446-1700 

วันนี้วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม. 2561

เรียนเชิญคณะกรรมการและท่านที่ปรึกษามูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร

เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม2561เวลา 18.00 น.

ณ. ห้องประชุมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

หัวข้อวาระการประชุม

1.ประธานแจ้งเพื่อทราบ

2.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561

3.สถานการเงินเดือนมิถุนายน 2561

4.ผลการปฏิบัติงานและสรุปเหตุการเดือนมิถุนายน 2561

5.สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2561

6.วาระอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบคณะกรรมการและท่านที่ปรึกษาท่านใด

ที่ไม่สคณะกรรมการและท่านที่ปรึกษาท่านใด

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ท่านวิชาญ  มีนชัยนันท์  ลงสำรวจสะพานชุมชนลำหินใต้ที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องสะพานชำรุด
และประสานงาน  กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อมาดำเนินการซ่อมแซม

 

วันจันทร์ที่ 4ธันวาคม 2560 เวลา 19.30 น.
เรียนเชิญคณะกรรมการมูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ธันวาคม
2560
ในวันศุกร์ที่  8 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมมูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร. เวลา 14.00 น.
หัวข้อวาระการประชุม
-.ประธานแจ้งเพื่อทราบ
-.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560
-.สถานการเงินเดือน พ.ย. 2560
-.ผลงานการปฏิบัติงานและสรุปเหตุการเดือน  พ.ย 2560
-.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2560
-.เรื่องอื่นๆ
-.เรื่องกำหนดหน้าที่การจัดงานพิธีเปิดศาลเจ้าแม่กวนอิม
คณะกรรมการท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
กรุณาแจ้งกลับพนักงานธุรการด้วยครับ
           ขอบคุณครับ
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.
วันนี้วางพวงมาลาที่พระราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ห้าที่เขตมีนบุรี ที่สถานีตำรวจมีนบุรี
และที่มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร พิธีทำบุญ  ในวันนี้ถือว่าเป็นก่อตั้งมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ครับ

 

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08:00 น.
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
จัดโดยนายวิชาญ มีนชัยนันทน์ประธาน มูลนิธิคนรักเมืองมีน เขตมีนบุรี ภาครัฐและเอกชน
ได้รับเกียรติจากท่านเจษฎา  ยวงทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าในศาลมีนบุรี
เป็นประธานในพิธี  โดยมี นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ส่วนราชการและประชาชน
มีพิธีทางศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ อ่านบทกลอน การแสดงถวายอาลัย ขับร้องเพลง ราชนิพนธ์
การแสดงวงโยธวาทิตย  การทำดอกไม้จันทน์
จัดนิทรรศการของในหลวง รวมเก้ากิจกรรมวันที่ 17 ตุลาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติร.9 มีนบุรี
เขตมีนบุรี

  

เรียนเชิญคณะกรรมการมูลนิธิกู้ภัย ร่มไทรทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ตุลาคม2560
ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร. เวลา 18.00 น.
หัวข้อวาระการประชุม
-ประธานแจ้งเพื่อทราบ
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
-สถานการเงินเดือน ก.ย. 2560
-ผลงานการปฏิบัติงานและสรุปเหตุการเดือน  ก.ย. 2560
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2560
-เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
คณะกรรมการท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรุณาแจ้งกลับด้วยครับ

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฝากประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์


มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ขอเชิญร่วมงาน วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐น. เป็นต้นไป ตลาดน้ำขวัญเรียม


มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ชมรมศาลเจ้ามีนบุรี งานประเพณีไทยทานทิ้งกระจาด ครั้งที่ 18 ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู วันที่ 13 กันยายน 2560 ทีมงานเข้มแข็งเพื่อประชาชน

23 มิถุนายน 2560
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จัดส่ง เจ้าหน้าที่กู้ชีพ_กู้ภัย ทำกิจกรรม ให้ความรู้กับ ทางการกู้ชีพ กู้ภัย กับ ลูกเสือ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร (บึงใหญ่)

 


วันที่ 12 มีนาคม2560  14.00 น. -17.00 น.
มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรเปิดการประชุมโดยท่านดร.สุธี มีนชัยนันท์ ประธานมูลนิธิ และได้มอบหมายให้นายวิชาญ มีนชัยนันท์
ประธานที่ปรึกษา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจตรี ดร.ชัยพรพาณิชย์อัตรา ท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ท่านพล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
ท่านผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และท่านผู้กำกับการตำรวจนครบาลบุรี  กรรมการบริหารมูนิธิและผู้มีเกียรติอีกมากมายรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยร่มไทร อีก1,000คน
ในการจัดแสดง   อุปกรณ์และสาธิตการโรยตัวการช่วยเหลือคน มอบประกาศ ขอบคุณในการปฏิบัติงานให้กับ. ตระกูลและลูกข่ายที่ได้ปฏิบัติงานในตลอดปีและการเสนอรายงานต่างๆเพื่อให้ที่  ประชุมใหญ่รับรองตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 17.00น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8 มีนาคม เวลา 8:05 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · 
 

มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร งานประชุมสามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 อาสาฯทุกจุดปฏิบัติการ ลงทะเบียนเวลา 10.00น. ชมนิทรรศการ ภาพผลงาน ร่วมกิจกรรม

ด้านกู้ชีพ/กู้ภัย ร่วมรับประทานอาหารภายในงาน #ทีมร่มไทร


 

มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จ.ปทุมธานี ยอดรวมทอดผ้าป่าเงินล้าน 1,355,866.25 บาท ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมทอดผ้าป่า ในการจัดซื้อรถพยาบาลคันใหม่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

และยินดีกับคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ร่มไทร จ.ปทุมธานี ด้วยนะครับ..ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราคือ #ทีมร่มไทร

 


 

17 กุมภาพันธ์ 2560

 

วันนี้ไตซือมาจากวัดไทกั้วเขตคลองสามว่ามาเยี่ยมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรมีนบุรี ศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิเศษบุรี ศูนย์ฟอกไตมีนบุรี และร่วมรับประทานอาหารเจ

ด้วยกันพร้อมท่านมอบเงินให้กับมูนิธิ  เพื่อร่วมสร้างศาลเจ้าแม่กวนอิมอีก 50,000 บาทครับ 

                     


                      

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 21 มกราคม 2560

   ประกาศรับสมัคร

    ผู้จัดการมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

    สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการ

     โทร. 02-517-2715

      Email : romsai9it@gmail.com  


 


 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 
Online:  2
Visits:  329,496
Today:  25
PageView/Month:  1,809
Last Update:  19/10/2561

 


 
Online:  2
Visits:  329,496
Today:  25
PageView/Month:  1,809