ROMSAI FOUNDATION.COM

      

ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม (มีนบุรี)

 

เจ้าแม่กวนอิม

องค์เทพผู้พิทักษ์ตำหนักทั้ง 4 ทิศ

 

 

 

องค์เทพบริวารเจ้าแม่กวนอิม

 

การร่วมทำบุญตำหนักเจ้าแม่กวนอิม มีนบุรี


 

 

         

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องการความช่วยเหลือ

 สามารถบริจาคได้  ทั้งเงิน   สิ่งของ อาหาร ฯลฯ  ได้ที่

มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

เลขที่ 39 ถนนสุวินทวงศ์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  

ทุกวัน ระหว่างเวลา      08.30 – 20.00 น.

 
         โดยมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจะนำไปช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ   เช่น
           

1.การสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  เพลิงไหม้  ฯลฯ


 

 

           

2. การสงเคราะห์ ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว


           

3.การสงเคราะห์  กู้ชีพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และ งานเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

       

4.งานบริการด้านการแพทย์   เช่น  ศูนย์การฟอกไต มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

 

 

 

 

 
           

5.สงเคราะห์การศึกษาศูนย์เด็กพิเศษ  มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร


 6.ทะนุบำรุงศาสนา  เนื่องในโอกาสต่าง  ๆ  ฯลฯ
               

      ผู้ที่บริจาคให้มูลนิธิเป็นประจำทุกปี  หรือ  ประจำทุกเดือนนั้น  

แผนกรับบริจาค    จะไปรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกราย   โดยมีผู้นำ หรือ  

กรรมการมูลนิธิ   หรือ สมาคม   ในท้องถิ่น  

                   เป็นผู้พาไปรับเงินบริจาค เพื่อป้องกันการแอบอ้าง                     

              มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร  

ไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเดินเรี่ยไรโดยลำพัง   หรือตั้งโต๊ะเรี่ยไร  

ในสถานที่ชุมนุมชน หากท่านบเห็น กรุณาแจ้งมูลนิธิฯ ได้ทันที             

       

       ท่านสามารถบริจาคได้หลายวิธีดังนี้      

            1.บริจาคโดยตรงที่ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร เลขที่ 39 ถนนสุวินทวงศ์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ

               และท่านจะได้สักการะศาลจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นศิริมงคล กับท่านและบริวาร

            2.แจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ไปรับได้ตามสถานที่ ที่ท่านสะดวก   

            3.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร   

            4.บริจาคโดยเช็ค สั่งจ่ายในนามมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร    

            5.บริจาคโดยธนาณัติ สั่งจ่าย ณ ปณ.มีนบุรี
      

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 02-517-2714
      หากท่านต้องการใบเสร็จ สามารถส่งใบโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-สกุลและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

       พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

        ส่งมาที่
       1. Fax หมายเลข 02-517-2714
       2. E-mail : romsai9it@gmail.com

 

 


 

   

  [พระโพธิสัตว์กวนอิม]   [เทพเจ้าที่ชาวจีนบูชา]

ภาพวิดีโอ วันงานหล่อพระแม่กวนอิม

 

  บริจาค 100,000 บาท    จะได้รับจารึกชื่อใว้ที่ศาลเจ้า

  บริจาค   50,000 บาท    จะได้รับผัายันต์ เจ้าคุณธงชัย พร้อมกรอบ

  บริจาค   10,000 บาท    จะได้รับผัายันต์ เจ้าคุณธงชัย

  บริจาค     1,000 บาท    จะได้รับเจ้าแม่กวนกวนอิมลอยองค์ 3 ซ.ม.  1   องค์

  บริจาค        500 บาท    จะได้รับเหรียญเจ้าแม่กวนอิม    1   เหรียญ

 


 

ขอเชิญร่วมบูชา และ บริจาค

   เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง    สูง 14 นิ้ว        องค์ละ     4,999 บาท


   เจ้าแม่กวนอิม รมดำ       สูง 14 นิ้ว        องค์ละ     3,999 บาท

   

 เจ้าแม่กวนอิม ลอยองค์ ขนาด 3 ซ.ม.     องค์ละ          99 บาท


เหรียญเจ้าแม่กวนอิม     องค์ละ    49 บาท


 


 

    รายการบริจาค (สะเดาะเคราะห์, เสริมดวงชะตา)

  

ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพ      600  บาท/โลง (รูปภาพตัวอย่าง)


 

ร่วมทำบุญบริจาคชุดเทกระจาด  200  บาท/ชุด (รูปภาพตัวอย่าง)


 

ร่วมบริจาคผ้าดิบ   50  บาท/ ผืน(รูปภาพตัวอย่าง)


 


ติดต่อสอบถาม โทร.02-517-2714  (ฝ่ายรับบริจาค)


  

 

      ขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรัย และบารมีธรรมของ เทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าเจียวตี่เหล่าเอี้ย,

      เทพเจ้าปึงเถ่ากงม่า    อำนวยพรให้ท่านเจริญด้วย ลาภยศ สรรเสริญ ทุกประการ

      ตลอดกาลนานเทอญฯ


 
Online:  2
Visits:  329,493
Today:  22
PageView/Month:  1,806